bottom screen blank and no response

It turns on but the bottom screen is blank and when i tap it nothing happens

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe