App Button in message app

Does Ipad 3rd Gen support the app button in message app?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe