GoPro want turn on back screen

GoPro 5 want light take back screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe