Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung S860 is a high resolution digital camera with 8.1 megapixels, 3x optical zoom, Samsung SHD Lens, 2.4-inch LCD screen, and Digital Image Stabilization (DIS).

11 Vragen Bekijk alle

Can I get a replacement cord?

I have misplaced the cord for my camera and want to get the photos onto my computer.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Get it here:

Samsung S860 Digital Camera USB Cable 5' USB Data cable - (8 Pin)

https://www.amazon.com/Samsung-Digital-C...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lynne P Carlson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 63