factory reset the phone icon apear logo only and show!

When I try to factory reset the phone icon apear logo only and show ! why ❓

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe