Why does my tv have a shadow on the bottom of the screen?

My tv screen has a shadow across the bottom?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe