Ga door naar hoofdinhoud

A Kenmore residential washing machine made between 2001 and 2009. Identify the age of your Kenmore washer with its serial number.

79 Vragen Bekijk alle

Replacing Parts on washer

When replacing parts on this type of washer (110.21302012) does the computer need to be reprogrammed or not? I hesitate to replace my lidlock unless I find out for sure.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

No, the electronic control unit is NOT programmable

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

You should have no issues as the washer resets after it is unplugged.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hack Richards zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 104