Screen lock password help

My screen lock password is not working and I cannot access brand new phone. Is there a way to bypass?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe