temperature gauge not working

changed temperature sensor and jumped it out still needle doesn’t move

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe