Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Repair and disassembly guides for the Apple AirPort Extreme Model A1143.

11 Vragen Bekijk alle

Почему индикатор на AirPort Extreme Base Station не горит?

Сегодня 1 января 2020 года на AirPort Extreme Base Station (модель А1143) перестал гореть индикатор и не работает Wi-Fi. При этом внтури роутера слышно, как будто тикают часовые стрелки. Мы смогли обновить роутер. Но при этом индикатор на устройство так и не загорел. Что делать дальше, непонятно.

Why is the indicator on the AirPort Extreme Base Station off?

Today, January 1, 2020 on the AirPort Extreme Base Station (model A1143), the indicator turned off and Wi-Fi does not work. At the same time, the inside of the router is audible, as if the clock hands are ticking. We were able to update the router. But at the same time, the indicator on the device did not light up. What to do next is unclear.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Скорее всего, вышел из строя блок питания, вам нужно тщательно проверить напряжение в розетке

Block Image

Или найдите запасной блок питания для тестирования вашей системы

Учитывая возраст, вы можете захотеть взглянуть на получение более новых юнитов против попыток исправить это.

Most likely the power unit has failed, you’ll need to carefully test the voltage at the power socket

Block Image

Or find a replacement power unit to test your system

Given the age you may want to look at getting a newer unit Vs trying to fix this one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Гузаль Темирова zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 58