Ga door naar hoofdinhoud

Troubleshooting, device, and repair guides for the 2016 Samsung Galaxy J7, model number J710.

40 Vragen Bekijk alle

Why is my screen just showing yellow and black?

I dropped my phone, and the screen protector was cracked, and the screen showed the right things, but they were yellow and black instead of the right color

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Screen needs replacement.You must have messed the

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jose Miguel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 49