Why is the screen flickering

My iview tablet's screen started flickering, is it repairable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe