Wont boot past next book logo

Charge light is red and tablet wont boot past the next book logo when starting

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe