No power, continuous blinking green light on front and red blinking li

OMG tv won't turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Tell us what lead upto this happening

door

Voeg een opmerking toe