Ga door naar hoofdinhoud

Model A1103 / 1.25, 1.33, 1.42, or 1.5 GHz G4 processor

62 Vragen Bekijk alle

It does not turn on any time but the fan sounds working

My Mac mini just didn´t start any more. It was working normally and the next time it didn´t

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unplug the power and other peripherals, press and hold the power button for 10 seconds. Plug the power and keyboard in and see if it will start.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Luis Bravo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 656