Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and disassembly guides for laptops manufactured by Haier.

121 Vragen Bekijk alle

I want to change my battery?I have charging issue?

I receive new laptop but it battery is not working

model=Y11B Haier touch and type

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If it’s really brand new, it’s under warranty.

If not, here how to replace the battery:

https://www.youtube.com/watch?v=CqONOH7x...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shehryar Sajjad zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 393