Acer desktop freezes after desktop screen

Acer pc powers up but freezes after desktop screen loads — ctrl-alt-del produces screen but freezes— del at boot up produces menu but only date and time respond

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe