Won’t kick off when full of ice

My portable ice maker won’t kick off when it full keeps making ice

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe