How do I repair the microphone

This for Motorola G6 1925-6 how can I replace none working microphone that is definitely not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe