Why is printer only printing black pages even with new hp cartridge

Hp1320 printing black pages with new hp with new 49acartridge

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe