Black screen and blueflashing light and keeps powering on

How do I fix my s6 active? Charges but have black screen and blue flashing light and keeps powering on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe