Air vents almost completely close when choosing floor vents (2018)

My AC top vents work great until I also choose the floor vents. Then the top vents almost completely shut down and only the floor is on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe