Ga door naar hoofdinhoud

A tablet released in September of 2015 by Amazon featuring a 7 inch multi-touch screen display. Model Number: SV98LN

43 Vragen Bekijk alle

Why dose my tablet go dead even if it was just full charged

the cord is the same cord when I got it but when its charged and I turn it on after a few minutes it powers off and says its dead when I turn it back on

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Android Fix Kits

Slechts één reparatie scheidt jou van een nieuw scherm of een nieuwe batterij.

Nu winkelen

Android Fix Kits

Slechts één reparatie scheidt jou van een nieuw scherm of een nieuwe batterij.

Nu winkelen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

That tablet’s battery is known to be bad like that, I have the same issue.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eve Martin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 8