wont switch on ,screen is green

my samsung j3 won’t switch on properly, the screen is green and i don’t know what cause it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe