Ga door naar hoofdinhoud

The Logitech Dual Action is a USB, PC controller for gaming. Model number: G-UF13A.

17 Vragen Bekijk alle

Why is my joystick not recognized to PC?

my joystick not recognized to PC

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

One of the four USB wires or more is/are disconnected, you need to check them one by one on the connectors terminal using a multimeter.

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mahmoud Shalaby zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 30

Altijd: 149