Ga door naar hoofdinhoud

The models of series C, E and F are technologically related. They stem from the Swiss company Eugster Frismag. Similar devices were distributed under the brand names Krupps, AEG f.ex.

5 Vragen Bekijk alle

Error 8 or Error 6 message?

What type of problems are related to Error 8 and Error 6 messages?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

A little bit late: List of Error Codes (German)

Error 8: encoder

Error 6: ceramic valve

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lin Gold zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 229