Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

594 Vragen Bekijk alle

Does the iPod Touch 3rd screen work on iPod Touch 2nd?

I wonder if the iPod Touch 3rd screen works on iPod touch 2nd? Because I have one here and I'm restoring but I can not find his screen anywhere, if you know thank you.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No Way Nope No Sir Different Cables

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ccmxf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 20