Ga door naar hoofdinhoud

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

588 Vragen Bekijk alle

Does the iPod Touch 3rd screen work on iPod Touch 2nd?

I wonder if the iPod Touch 3rd screen works on iPod touch 2nd? Because I have one here and I'm restoring but I can not find his screen anywhere, if you know thank you.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Android Fix Kits

Slechts één reparatie scheidt jou van een nieuw scherm of een nieuwe batterij.

Nu winkelen

Android Fix Kits

Slechts één reparatie scheidt jou van een nieuw scherm of een nieuwe batterij.

Nu winkelen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No Way Nope No Sir Different Cables

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ccmxf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 9