My gopro is giving me SD card errors

SD card / memory card error, no matter what card I insert

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe