Why is my passenger door window not working?

My front passenger door window doesn't respond to neither switch on driving side, or passenger side.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe