Ga door naar hoofdinhoud

Identifiable by model number I9001, also known as the Samsung Galaxy S 2011 Edition, released July 2011.

7 Vragen Bekijk alle

My phone is stuck on headphones

My phone is stuck in headphone mode. NOthing in socket

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

there might be somthing stuck in it so try to take a 3.5mm jack headphone and keep putting the headphones and it might chsnge I had the same thing with my iphone 6.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sharstad zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 35