Ga door naar hoofdinhoud

Smart Watch with GPS tracker and music player on bluetooth

22 Vragen Bekijk alle

Non responsive buttons blank screen

Non responsive and a blank screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

I don’t see any brand name, then we can find out the reason easily. I am from the mobile app development company and i think it is some responsive webdesign issues.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Christopher Le Marshall zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 3

Afgelopen 7 Dagen: 11

Afgelopen 30 Dagen: 44

Altijd: 83