Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The HP Photosmart C3180 is an all-in-one printer.

9 Vragen Bekijk alle

"check paper" lights up but paper is loaded correctly

hp printer out of paper error when it’s not

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Could also be a faulty/misaligned sensor, cold/cracked solder joint, loose connection, debris (ie bits of paper). Need to get inside the unit for visual inspection to start eliminating possible causes of your problem.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Push the paper/tray around a bit. It works for me. I don’t know much about printers.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Leon Reznikov zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 130