Ga door naar hoofdinhoud

Apple's fourth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 21, 2018.

109 Vragen Bekijk alle

Apple Watch not Charging

My apple watch isn’t charging and when it say’s it’s charging, it isn’t and stops some time later. My watch gets very warm to the touch when this happens. Is it my battery or something else? I’ve tried different chargers, hard rebooting, and wiping it completely.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Yes I be changing the battery

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

TheLoneGamer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 306