Ga door naar hoofdinhoud

The iVIEW-754TPC has a 7 inch display touchscreen and runs Android 4.0. Some repairs require soldering and careful prying. Released in 2012.

12 Vragen Bekijk alle

How to reset password

How do I reset the password for my Ultima Iview?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

http://www.wikiforu.com/2013/03/how-to-r...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lscheidler2002 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 66