Ga door naar hoofdinhoud

The Quiksilver The Fifty50 is a sports watch manufactured in This device includes an Analog-digital watch with time, day and date LCD display.

3 Vragen Bekijk alle

One of the watch gears comes loose?

One of the gears comes loose?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You can easily tighten back the button by simply taking off the back cover and tighten the gear back together. This also includes the crown.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sue Giske zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 84