Ga door naar hoofdinhoud

The Essential Phone is Essential's first-generation smartphone, released in August 2017. It is available in black moon, stellar white, stellar grey, and ocean depth colors.

11 Vragen Bekijk alle

The screen is unresponsive to touch

You have changed the screen of the device and installed a new system on the device but the screen does not respond to touch and you installed another screen and the same problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

What phone are you working on?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Essential PH-1

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

M ALMARZOOQ zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 356