Ga door naar hoofdinhoud

The Kodak ESP 3 is an all-in-one photo color inkjet printer.

36 Vragen Bekijk alle

Why does my printer print black ok but prints wrong colors?

Prints black but not color properly with new cartriges.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Double check the placement of the color cartridges and make sure they are in the correct color slots.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

leevel04 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 183