Ga door naar hoofdinhoud

SONOS PLAY 5 is the original, bigger room, bigger sound, all-in-one Sonos music player.

35 Vragen Bekijk alle

Speaker wil niet meer aan, lampje brand niet

Na verplaatst te zijn wil de speaker niet meer aan, krijgt geen stroom meer, is dood.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Heb snoer vervangen etc. niets helpt.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Ik ben bang dat er een weerstand is gesprongen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

meestal; duidt dat op een defecte voeding.

de elcos verouderen ESR loopt op en na uitschakelen gaat hij niet meer aan.

nieuwe elco’s’kunnen een remedie zijn.

Is geen klusje voor een leek maar voor iemand met verstand van electronica

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Piet Mulder zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 443