On power up/scanner trouble say repower

Printer works, scanner doesn’t. On pier up says scanner, turn off than on, if persists scanner will not work, just happened th last few days

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen