Ga door naar hoofdinhoud

The Sharp EL-531X is a scientific calculator produced by Sharp.

4 Vragen Bekijk alle

Why does it froze so much?

I can't use my calculator without it hanging out. It kepts on logging and I always need to reset it, I know it's not a great idea but it's the only way.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try to removing and putting the battery back.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Parishae zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 216