I cannot delete photos in gallery

I open the photos in gallery, and delete it, but it gets restored after.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe