Ga door naar hoofdinhoud

6th generation Android smartphone designed by Google and manufactured by LG. Model LG-H790. Released October 2015.

87 Vragen Bekijk alle

The chip on the board heats up when the phone is turned off.

The chip on the board heats up when the phone is turned off. So the battery keeps discharging very rapidly (new battery). Help identify the chip on the picture please.

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Solved. It's fan48623

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Adilet Karabalin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 31