De lens is geblokkeerd - The lens is blocked

Bij het inschakelen gaat de lens 3x in en uit, maar blijft dan geblokkeerd. Geen beeld, geen sluiter mogelijk. Reset gedaan, batterij reeds eruit gehaald. Niets helpt. Blijkbaar zit het probleem in de lens zelf, want met een andere lens lukt het wel. Lens = M.zuiko 14-42 mm.

The lens is blocked When switching on, the lens goes in and out 3x, but then remains blocked. No image, no shutter possible. Reset done, battery already removed. Nothing helps. Apparently the problem is in the lens itself, because it works with a different lens. Lens = M.zuiko 14-42 mm.

Can anyone help me ????

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe