zoom lens sticks ans wont move

camera dropped, zoom now sticking

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe