black screen ,blue and white question enter password

got black screen with blue line ,white writeing asking for password

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen