My tablet is frozen

my nextbook is frozen on home screen how to fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe