Ga door naar hoofdinhoud

Released in October of 2014. This model SM-G530 Samsung Galaxy Prime features a 5.0" display screen with a 8MP camera.

3 Vragen Bekijk alle

Galaxy 6 screen got wet and touchscreen wont work

the screen on my Galaxy 6 got wet

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If your touchscreen doesn’t work, it could be as simple as the screen. It could also be the logic board, which is basically the brains of the phone. If it’s the screen, it’s generally easily repairable. However, the logic board likely means the phone will not work. Some places can try to repair the board if it is indeed the issue.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joanna M Farrell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 86