Ga door naar hoofdinhoud

A lawn mower made by the American Company Toro

110 Vragen Bekijk alle

Where does the reverse hook

Where does the reverse hook fit into the handle?

Update (06/07/2019)

Where does the reverse hook fit on the handle on model 20355

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Apple Watch Kits

Screen and battery repairs just got easier.

Nu winkelen

Apple Watch Kits

Screen and battery repairs just got easier.

Nu winkelen

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

There are 3 lines (i.e. 20, 23 and 24 in Figure below) going from the deck to the handle.

Block Image

One of the lines goes to the Break Bar (i.e. 20 in Figure above; Also called the safety or control bar), and the other is the front traction cable (23 in Figure above). Both are circled in red below.

Block Image

Finally, the read traction cable (24 in Figure above) is installed on the rear of the handle (circled in red below). Click on the image for a closer view.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Bev Zehren zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 21