Problem with left fan (noise)

left fan makes a buzzing noise

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe