How to fix error code P1362,P1361,P1259,P0420 for this car? Model:Civi

How to fix error code P1362,P1361,P1259,P0420 for this car? Model:Civic; Maker:Honda; Year:2002

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe